RH-Mediadesign_kosten

Duur? Nee!

Een complete website kost ongeveer € 425,=. Dit is op basis van een standaard website.

En vergeet niet: de kosten voor marketing kunnen worden opgevoerd als bedrijfskosten en zijn dus geheel aftrekbaar! Hieronder vallen ook de kosten voor een website en/of webshop (ontwerp, hosting). Daarnaast valt reclame (advertenties, betaalde vermelding Gouden Gids, Google Adwords, e.d. daar ook onder!

De belastingdienst

Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten kunt u helemaal aftrekken van uw opbrengsten.

Bron: Belastingdienst.nl