Onderhoud aan de website en webshop zijn soms nodig. Updates zijn van essentieel belang. Zij garanderen de goede werking van je site en houden hackers buiten de deur. RH-Mediadesign kan dit van jou overnemen. Wekelijks wordt de site of shop gecontroleerd op beschikbaarheid van nieuwe updates.

Met onderhoud, service en updates wordt bedoeld:

  • het op initiatief van RH-MediaDesign herstellen van onregelmatigheden in de website om een correcte werking van de website te waarborgen;
  • e-mail ondersteuning van de website. Gemiddelde responstijd zal binnen 24 uur zijn vanaf het moment van aanvraag. Er wordt niet gegarandeerd dat het door u gesignaleerde probleem ook binnen deze periode is opgelost;
  • tekstuele wijzigingen zullen meestal binnen twee werkdagen na aanvraag worden doorgevoerd. Hier kan van worden afgeweken door RH-MediaDesign in verband met bijvoorbeeld bedrijfssluiting tijdens vakanties;
  • voor alle andere door Wederpartij gevraagde wijzigingen zal in overleg een ander tijdpad worden vastgesteld.

De tijd, welke in rekening wordt gebracht, zal worden berekend op basis van werkelijk gebruikte tijd. De minimaal in rekening gebracht tijd bedraagt 1 kwartier per onderhoudsmelding.

Het uurtarief bedraagt € 25,= exclusief BTW